~/informatie-huiselijk-geweld/informatie-per-onderwerp/wanneer-ben-je-getuige-van-huiselijk-geweld- ~/getuigehuiselijkgeweld ~/getuigegeweld ~/informatie-huiselijk-geweld/informatie-per-onderwerp/getuige-huiselijk-geweld ~/getuige ~/getuige-geweld

Getuige huiselijk geweld


Maak je mee dat jouw ouders (of de mensen die voor jou zorgen) steeds ruzie met elkaar maken, elkaar uitschelden of slaan, ook al zie je dit niet direct? Of dwingt een van jouw ouders (of verzorgers) de andere ouder om dingen te doen of verbiedt deze juist van alles?

Dan ben jij getuige van huiselijk geweld. In deze situatie ben je soms ook zelf slachtoffer van huiselijk geweld, soms word je zelf niet mishandeld. Toch noemen we dit kindermishandeling, omdat het getuige zijn van huiselijk geweld soms even erg of traumatisch kan zijn als het ondergaan van geweld.

Getuige huiselijk geweld: de gevolgen

Getuige zijn van huiselijk geweld kan grote gevolgen hebben. Als jouw ouders (of verzorgers) ruzie met elkaar maken en jij hoort en ziet dit, dan is het moeilijk om je thuis veilig te voelen. Er zijn dan vaak veel spanningen. Hierdoor kun jij zelf problemen krijgen. Je gaat je dan bijvoorbeeld somber of boos of verdrietig voelen. Soms kun je je niet concentreren door je thuissituatie en krijg je problemen op school. Het komt ook vaak voor dat je als slachtoffer of getuige van huiselijk geweld zelf in een relatie met huiselijk geweld terecht komt, wanneer je een vriend of vriendin krijgt.

Lees meer

  • Informatie

    Alle informatie over huiselijk geweld kun je hier vinden per leeftijd en per onderwerp.
  • Voor wie was Feel the ViBe?

    Feel the ViBe was voor alle jongeren tussen de 12 en 25 jaar die thuis te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. 
  • De Nooduitgang

    De grote oranje knop hiernaast is een nooduitgang. Als je er op klikt ga je meteen naar Google. Zo kun je snel weg van deze site als er iemand in de buurt is die niet mag zien wat je aan het doen bent.
Een website voor alle jongeren die thuis te maken hebben met geweld
Feel The ViBe is een project van het UMC St Radboud, Vrouwenstudies Medische Wetenschappen.
www.umcn.nl/vrouwenstudies
Disclaimer