Huiselijk geweld


Lieve deelnemers, beste belangstellenden,

In 2012 startte Feel the ViBe, in 2015 moesten wij om financiële redenen de website weer sluiten. Nu, 2 jaar later, is het onderzoek naar Feel the ViBe afgerond. Graag brengen we jullie hiervan op de hoogte middels onderstaand bericht:

Op 1 november 2017 om 16.30 verdedigt Karin van Rosmalen-Nooijens haar proefschrift getiteld: Family Violence: Young People, Adult Worries. Preparation, Development, and Evaluation of the eHealth intervention ‘Feel the ViBe’ for Adolescents and Young Adults exposed to Family Violence.

In dit proefschrift beschrijft zij de wensen en behoeften voor hulpverlening van jongeren die thuis getuige zijn van geweld. Vervolgens beschrijft het proefschrift de ontwikkeling en evaluatie van ‘Feel the ViBe’: een internet gebaseerde zelfhulp methode gebaseerd op deze wensen en behoeften voor adolescenten en jongvolwassenen tussen de 12 en 25 jaar die thuis getuige zijn van geweld. We concludeerden dat Feel the ViBe een veelbelovende interventie is voor jongeren die hun eerste stappen zetten naar hulpverlening. Door de relatieve anonimiteit helpt Feel the ViBe bij het geven van correcte informatie op een veilige manier, terwijl de beschikbaarheid van lot- en leeftijdgenoten contact helpt om vertrouwen te bouwen in hulpverlening. Karin is huisarts en onderzoeker bij de afdeling eerstelijnsgeneeskunde, Gender & Women’s health. In december 2017 start zij aan een vervolg project genaamd SAFE: a self-support eHealth intervention to support women exposed to intimate partner violence.

Het proefschrift kan hier (https://goo.gl/g8ubJ6) gevonden worden, en de Nederlandse samenvatting hier.

Samen met het proefschrift hebben we ook een dichtbundel uitgebracht met daarin enkele van de anonieme gedichten en verhalen van onze deelnemers. Mocht je als oud-deelnemer of belangstellende hierin interesse hebben dan vragen we je contact op te nemen via Karin van Rosmalen-Nooijens.

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is al het geweld dat thuis, in huiselijke kring wordt gepleegd. Met thuis bedoelen we jouw directe gezinsleden, bijvoorbeeld je ouders of je broertje of zusje. Maar ook je pleegouders, stiefvader of stiefmoeder, familieleden en huisvrienden horen hierbij.

Tot huiselijk geweld worden verschillende soorten geweld gerekend. Bijvoorbeeld als je vader je moeder slaat noemen we dat geweld. Maar ook als je ouders vaak ruzie hebben en naar elkaar schreeuwen of elkaar kleineren is dat geweld. Dit noemen we verbaal geweld of geestelijke mishandeling. Als er thuis geweld is heb jij hier altijd last van. Daarvoor hoef je zelf niet direct het slachtoffer te zijn dat wordt geslagen of waartegen gescholden wordt. Ook als je de ruzie of het geweld alleen ziet noemen we dat een vorm huiselijk geweld. We zeggen dan dat je getuige bent van geweld.

Gevolgen huiselijk geweld

Getuige zijn van geweld is een vorm van kindermishandeling. Huiselijk geweld heeft veel gevolgen voor kinderen en jongeren. Een direct gevolg van huiselijk geweld is dat je je vaak niet veilig voelt thuis. Sommigen jongeren krijgen sombere gevoelens en weer anderen zijn erg kwaad. Ook krijgen veel jongeren als ze zelf volwassen worden opnieuw te maken met geweld als ze een vriend of vriendin krijgen.

Lees meer

  • Informatie

    Alle informatie over huiselijk geweld kun je hier vinden per leeftijd en per onderwerp.
  • Voor wie was Feel the ViBe?

    Feel the ViBe was voor alle jongeren tussen de 12 en 25 jaar die thuis te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. 
  • De Nooduitgang

    De grote oranje knop hiernaast is een nooduitgang. Als je er op klikt ga je meteen naar Google. Zo kun je snel weg van deze site als er iemand in de buurt is die niet mag zien wat je aan het doen bent.
Een website voor alle jongeren die thuis te maken hebben met geweld
Feel The ViBe is een project van het UMC St Radboud, Vrouwenstudies Medische Wetenschappen.
www.umcn.nl/vrouwenstudies
Disclaimer