Eergerelateerd geweld


Eergerelateerd geweld is al het geweld waarbij de eer van je familie of gemeenschap zou worden aangetast. Het kan bij eergerelateerd geweld gaan om zowel geestelijk als lichamelijk geweld. Denk bijvoorbeeld aan iemand jou dwingt om met iemand te trouwen terwijl je dat niet wil. Het kan ook zijn dat je wordt geslagen omdat je je volgens je familie te uitdagend kleedt. Maar ook verstoting door de familie of achterlating in het land waar iemand geboren is, zijn vormen van eergerelateerd geweld.

Meestal hebben meisjes en vrouwen met eergerelateerd geweld te maken, maar ook jongens en mannen zijn hier soms slachtoffer van. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een homoseksuele jongen voor zijn geaardheid uitkomt. Westerse jongens kunnen ook te maken krijgen met eergerelateerd geweld als hij een (buitenlands) meisje volgens de tradities niet juist behandeld. Vaak bewaken broers en neven van het meisje de normen en waarden van hun cultuur, zoals kuisheid.

Eerwraak

Eergerelateerd geweld zijn dus alle vormen van dwang, psyschisch of fysiek om te voorkomen dat iemand de zogenoemde familie-eer schendt. Het kan ook zijn dat er wraak wordt genomen op iemand die de eer van de familie zou hebben geschonden of om de familie-eer te herstellen als deze door een (vermeende) eerschender is aangetast. Als eergerelateerd geweld door een seksuele “misstap” (zoals ontmaagding) samengaat met moord, wordt dit eerwraak genoemd. Als de seksuele eer van een man in gevaar is gekomen en iemand wordt daarvoor vermoord, dan noemen we dit trotsmoord.

Eergerelateerd geweld en huiselijk geweld?

Eergerelateerd geweld lijkt op huiselijk geweld en kindermishandeling. Toch is het anders. Dat komt omdat de familie-eer bij deze soort geweld heel belangrijk is. Vaak komt eergerelateerd geweld voor bij families waarbij de traditionele vrouw-man verhoudingen van groot belang zijn. De vrouw heeft dan vaak een ondergeschikte rol en is niet helemaal vrij in haar keuzes over bijvoorbeeld relaties en vriendschappen.

Als je met eergerelateerd geweld of andere vormen van huiselijk geweld te maken hebt, kun je op de website van Feel the Vibe terecht. Lees hier voor wie deze website is en vind meer informatie over soorten geweld waar je als jongere mee te maken kunt hebben.

Hallo Kezban is er speciaal voor islamitische jongeren die te maken hebben met eergerelateerd geweld

 

 

Lees meer

  • Informatie

    Alle informatie over huiselijk geweld kun je hier vinden per leeftijd en per onderwerp.
  • Voor wie was Feel the ViBe?

    Feel the ViBe was voor alle jongeren tussen de 12 en 25 jaar die thuis te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. 
  • De Nooduitgang

    De grote oranje knop hiernaast is een nooduitgang. Als je er op klikt ga je meteen naar Google. Zo kun je snel weg van deze site als er iemand in de buurt is die niet mag zien wat je aan het doen bent.
Een website voor alle jongeren die thuis te maken hebben met geweld
Feel The ViBe is een project van het UMC St Radboud, Vrouwenstudies Medische Wetenschappen.
www.umcn.nl/vrouwenstudies
Disclaimer