Welkom bij Feel the ViBe

Feel the ViBe staat voor Feel the Violence Beaten. Het was een internet gebaseerde zelfhulpmethode voor kinderen en jongeren die thuis te maken hebben met geweld.

Huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Het woord 'huiselijk' zegt niks over de plaats van het geweld, maar over de relatie tussen pleger en slachtoffer. Huiselijk geweld kan dus zowel binnenshuis als buitenshuis plaatsvinden. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijkeseksuele en psychische vormen van geweld. Denk hierbij aan belaging, bedreiging, schelden, lichamelijk geweld, misbruik en verwaarlozing.
Kinderen en jongeren in huis zijn vrijwel altijd getuige van het geweld. Ze zien het gebeuren, horen het gebeuren of zien de gevolgen. Dit levert in veel gevallen psychische problemen op voor het kind. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die getuige zijn van geweld net zoveel kans hebben op problemen als kinderen die zelf mishandeld worden. Bovendien hebben kinderen die getuige zijn van geweld een kans van 1 op de 3 om later zelf dader of slachtoffer te worden.
Getuige zijn van geweld is dan ook een vorm van kindermishandeling en een reden voor overleg of een melding bij voor een Veilig Thuis.

Jongeren en hulpverlening

Jongeren zoeken niet snel hulp. Ze zijn bang hiermee het slachtoffer (hun vader of moeder) schade te berokkenen of zijn bang voor de gevolgen. Ook de slachtoffers zelf van het geweld zoeken niet vaak hulp. Ze weten niet waar ze heen moeten gaan, of ze zijn bang om hun kinderen kwijt te raken.
Toch is hulp, om bovenstaande problemen te voorkomen, wel nodig.
Daarom is het Radboudumc, afdeling Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, onderzoekslijn familiaal huiselijk geweld, gestart met een promotieonderzoek naar het ontwikkelen van een internet gebaseerde zelfhulpmethode voor jongeren die thuis te maken hebben met geweld.

Het project verloopt in 2 fases. In de eerste fase, in 2011, is "Feel the ViBe" ontwikkeld samen met een groep jongeren die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. In de 2e fase, in 2012 t/m 2014, werd er een evaluatie gedaan van de website om te kijken of de website effectief was. Jongeren die in de 2e fase toegang tot de website kregen deden ook mee aan onderzoek. Onderzoek hield in dat de jongeren online vragenlijsten invulden op 2 tijdstippen en dat hen gevraagd werd mee te denken over de inhoud van de website. De belasting voor de jongere is laag. Op 1 juli 2015 is Feel the ViBe gestopt.

 Bent u professional en wilt u meer informatie over het onderzoek? Stel deze dan via het vraagformulier. Wij geven u zo spoedig mogelijk antwoord.

Een website voor alle jongeren die thuis te maken hebben met geweld
Feel The ViBe is een project van het UMC St Radboud, Vrouwenstudies Medische Wetenschappen.
www.umcn.nl/vrouwenstudies
Disclaimer